HOMOIDEOLOGIA
i SEKSEDUKACJA w ZHP!!!

Zbiórka podpisów została zakończona.
Zebraliśmy 19 854 podpisy
Podpisy zostały złożone w Kwaterze Głównej ZHP w Warszawie
(FOTORELACJA)

Dziękujemy wszystkim, którzy podpisali się pod petycją!

Władze Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP) deprawują dzieci i młodzieży homoseksualną propagandą i seks-edukacją. Seks-podręcznik ZHP pochwala masturbację, korzystanie z pornografii i stosunki seksualnej nastolatków. Na Zlocie 100-lecia Naczelniczka ZHP Anna Nowosad ukazuje aktywistę homoseksualnego Roberta Biedronia jako wzór do naśladowania. Główna Kwatera ZHP publikuje podręcznik, który dopuszcza praktykujących homoseksualistów do funkcji wychowawców dzieci i młodzieży. Władze ZHP organizują dla instruktorów harcerskich warsztaty prowadzone przez aktywistów homoseksualnych i seks-edukatorów, połączone z projekcjami obscenicznych filmów propagandowych kina LGBT.

To zdrada wartości moralnych i ideałów przekazanych przez założycieli harcerstwa w Polsce i na świecie: Roberta Baden-Powella i Andrzeja Małkowskiego! To podeptanie konstytucyjnego prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z wyznawanymi wartościami moralnymi i religijnymi!

TREŚĆ PETYCJI

Przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego
hm. Dariusz Supeł
Naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego
hm. Anna Nowosad

Szanowni Państwo!

Wyrażam kategoryczny sprzeciw wobec promocji homoseksualizmu, biseksualizmu, transseksualizm i innych dewiacji wśród dzieci i młodzieży w Związku Harcerstwa Polskiego.

Do żywego poruszyło mnie zorganizowanie szkolenia dla instruktorów harcerskich pt. „Homoseksualizm w pracy wychowawczej” z udziałem aktywistów LGBT i seksedukatorów, zaangażowanie Chorągwi Łódzkiej ZHP w takie wydarzenia jak „Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii” czy oficjalne publikacje Kwatery Głównej ZHP dopuszczające praktykujących homoseksualistów do opieki nad dziećmi i młodzieżą i oswajające dzieci i młodzież z zachowaniami seksualnymi budzącymi sprzeciw wielu rodziców.

Zwracam uwagę, że działania te stanowią rażące naruszenie fundamentalnych zasad określonych w Statucie ZHP:

 • Depczą ideały założycieli harcerstwa, którzy promowali czystość seksualną (§2, ust. 1 Statutu ZHP: ZHP działa zgodnie z zasadami, celami i metodą wprowadzonymi przez założyciela skautingu Roberta Baden-Powella i rozwiniętymi przez Andrzeja Małkowskiego.)
 • Odrzucają etykę chrześcijańską, która akty homoseksualne uznaje za głęboko niemoralne(§2, ust. 3 Statutu ZHP: Podstawą wychowania w ZHP są normy moralne, wywodzące się z uniwersalnych, kulturowych i etycznych wartości chrześcijaństwa.)
 • Godzą w prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z wyznawanymi wartościami (§4, ust 1, pkt, 4 Statutu ZHP: ZHP realizuje swoje cele poprzez […] współdziałanie z rodzicami, w szczególności poprzez koła przyjaciół harcerstwa oraz wspieranie ich w wychowaniu dzieci i młodzieży). Według danych CBOS (2017) aż 80% Polaków uznaje homoseksualizm za dewiację.

Dlatego wzywam Państwa do natychmiastowego i zupełnego zaprzestania promowania w ZHP homoseksualizmu, biseksualizmu, transseksualizmu (transseksualizm jest chorobą według klasyfikacji WHO „ICD-10”) i innych dewiacji a także pozostałych działań podważających powszechnie przyjęte w Polsce normy moralne, wywodzące się z chrześcijaństwa.

W szczególności, wzywam do:

 1. zaprzestania współpracy z organizacjami społecznymi, podmiotami i osobami, których cele i działalność promują homoseksualizm i inne dewiacje. Współpraca ta stanowi rażące naruszenie zasad określonych w §7, ust. 1 Statutu ZHP: ZHP współpracuje z […] organizacjami społecznymi i podmiotami, których cele i działalność nie są sprzeczne z celami ZHP.
 2. zaprzestania wprowadzania i usunięcia z materiałów ZHP, o charakterze statutowym, organizacyjnym, wychowawczym, metodycznym, kształceniowym kadry itp., treści promujących homoseksualizm i inne dewiacje. W szczególności dotyczy to projektu Statutu ZHP, nad którym trwają prace na podstawie Uchwały XL Zjazdu ZHP nr 1 z dnia 9 grudnia 2017 r. i Uchwałą nr 15/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 17 czerwca 2018 r.

PROMOCJA HOMOSEKSUALIZMU I INNYCH DEWIACJI ORAZ NIEMORALNEJ SEKS-EDUKACJI W ZHP

Największa polska organizacja harcerska – Związek Harcerstwa Polskiego – oswaja młodzież z homoseksualizmem i innymi dewiacjami oraz prowadzi edukację seksualną odrzucającą takie wzorce wychowawcze jak: miłość, wierność, małżeństwo i rodzina.
Współpraca władz ZHP z organizacjami LGBT i seks-edukacyjnymi narusza postanowienia Statutu ZHP §7, ust. 1: ZHP współpracuje z […] organizacjami społecznymi i podmiotami, których cele i działalność nie są sprzeczne z celami ZHP.
Wydarzenia i publikacje promujące homoseksualizm oraz demoralizującą edukację seksualną finansowane są z pieniędzy polskiego podatnika.

DEMORALIZUJĄCA EDUKACJA SEKSUALNA W ZHP

Sekspodręcznik „Sytuacje intymne w pracy wychowawczej” firmowany przez Naczelniczkę ZHP Annę Nowosad (sierpień 2018)
Władze ZHP uznają za normalne: masturbację, korzystanie z pornografii i stosunki seksualne 15.latków. Tradycyjne pojęcia „miłość”, „wierność”, „małżeństwo” i „rodzina” zostają zastąpione przez pojęcia „partner” (= może być tej samej płci) i „zadowolenie”.
Władze ZHP odrzucają tradycyjne wzorce wychowawcze i depczą prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z przekonaniami.

Materiały dostępne na stronie internetowej ZHP:
http://cbp.zhp.pl/poradniki/sytuacje-intymne-w-pracy-wychowawczej/
http://cbp.zhp.pl/wp-content/uploads/2018/08/SYTUACJE-INTYMNE-PORADNIK-W-PRACY-WYCHOWAWCZEJ.pdf

AKTYWISTA HOMOSEKSUALNY ROBERT BIEDROŃ WZOREM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NA ZLOCIE 100-LECIA ZHP W GDAŃSKU

Naczelniczka ZHP Anna Nowosad zaprosiła do „Kuźni Inspiracji” Zlotu 100-lecia ZHP aktywistę homoseksualnego Roberta Biedronia, jako wyjątkowego gościa, który w życiu zobaczył niejedno i żyje po swojemu!. 8 sierpnia 2018 r. władze ZHP ukazały jako wzór do naśladowania człowieka, który od wielu lat publicznie manifestuje pożycie z drugim mężczyzną, bywa w nocnych klubach dla gejów i korzysta z pornografii.

Materiały dostępne na stronie internetowej ZHP i profilu ZHP na FB:
https://gdansk2018.zhp.pl/harmonogram/8-08/#tabs-rynek-zlotowy https://gdansk2018.zhp.pl/dzialajcie-lokalnie-kuznia-idei-na-zlocie-zhp/?hilite=%27biedro%C5%84%27
https://www.facebook.com/RobertBiedron/photos/
a.223608334343190.48787.223507664353257/1918895174814489/?type=3&theater
Wywiad z Robertem Biedroniem dla „VIVA” dostępny na stronie internetowej:
https://polki.pl/zycie-gwiazd/newsy,robert-biedron-pan-posel-gej,10026946,artykul.html
https://gdansk2018.zhp.pl/dzialajcie-lokalnie-kuznia-idei-na-zlocie-zhp/

DOPUSZCZENIE HOMOSEKSUALISTÓW DO FUNKCJI WYCHOWAWCÓW I OPIEKUNÓW DZIECI I MŁODZIEŻY W ZHP

Oficjalna publikacja Głównej Kwatery ZHP dopuszcza zdeklarowanych i praktykujących homoseksualistów do funkcji wychowawców oraz opiekunów dzieci i młodzieży (czerwiec 2018).

Godność i wartość człowieka nie są zależne od jego orientacji seksualnej. Jako harcerze mamy obowiązek szanować osoby, które są homo lub biseksualne. Tacy ludzie również angażują się w ruch harcerski. […]Także OSOBY NIEHETERONORMATYWNE (CZYLI HOMO I BISEKSUALIŚCI) MOGĄ BYĆ CZŁONKAMI ZHP ORAZ ZDOBYWAĆ KOLEJNE STOPNIE I FUNKCJE. To, z kim dana osoba jest w związku, stanowi jej sprawę prywatną – prawa i obowiązki osób homoseksualnych w ZHP są takie same, jak osób tworzących związki heteroseksualne.

„Tężnia Ducha. Poradnik dla drużynowych gromad i drużyn ZHP” s. 12 (czerwiec 2018)

Publikacja dostępna na stronie internetowej ZHP do 04.10.2018:
http://cbp.zhp.pl/wp-content/uploads/2018/06/teznia-ducha.pdf
Kopia publikacji dostępna na https://teczowezhp.pl/pdf/teznia-ducha.pdf

OFICJALNY UDZIAŁ ZHP W HOMOPARADACH RÓWNOŚCI

Kilkudziesięciu przedstawicieli Związku Harcerstwa Polskiego już po raz kolejny bierze udział w Paradzie Równości w Warszawie. Swoje poparcie dla ruchu LGBT manifestują w chustach harcerskich oraz z emblematami ruchu Programowo-Metodycznego ZHP „Harcerstwo dla Każdego”.

Materiały dostępne na profilach FB organizatorów udziału ZHP w Homoparadzie Równości:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1738885282860547&set=a.185132948235796&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1733759933373082&set=gm.2473448109575043&type=3&theater

ŁÓDŹ: HOMOSEKSUALNA INDOKTRYNACJA INSTRUKTORÓW ZHP

Łódź: Szkolenie dla instruktorów ZHP pt. „Każdy inny, wszyscy równi: Homoseksualizm w pracy wychowawczej” prowadzone przez aktywistów homoseksualnych i seksedukatorów, połączone z projekcją filmu gejowskiego „Ognisko” (28 października 2017 r.) Organizator warsztatów Zespół Wychowania Duchowego i Religijnego Chorągwi Łódzkiej –zaprosił jako prelegentów aktywistów ruchu LGBT („Fabryka Równości”) oraz seksedukatorów („SPUNK”).

Materiały dostępne na stronach internetowych i profilu FB:
http://lodz.carpediem.cd/events/4877076-ka-dy-inny-wszyscy-r-wni-homoseksualizm-w-pracy-wychowawczej-at-format/
https://www.facebook.com/events/122016921847720
https://orvel.me/kampvuur-2000/

PUŁAWY: HOMOSEKSUALNA INDOKTRYNACJA WĘDROWNIKÓW ZHP

Hufiec ZHP Puławy przygotował zbiórkę wędrowniczą z gejowskim filmem erotycznym „Zupełnie inny weekend”, promującym seks, alkohol i narkotyki oraz gościem LGBT, który „przybliży temat na podstawie własnych doświadczeń”.

Materiały dostępne na stronach internetowych ZHP i Filmwebu:
http://pulawy.zhp.pl/instrukcje-i-poradniki/ (plik [4]) (materiał dostępny do 30.10.2018)
Kopia publikacji dostępna na https://teczowezhp.pl/pdf/Konspekt-4.pdf
https://www.filmweb.pl/film/Zupe%C5%82nie+inny+weekend-2011-628786

OLSZTYN: SPOTKANIE Z AKTYWISTĄ HOMOSEKSUALNYM „ŻYWEJ BIBLIOTEKI” NA KURSIE DLA INSTRUKTORÓW HARCERSKICH ZHP „AKADEMIA SUPERBOHATERÓW”

6 czerwca 2017 r. w Olsztynie na kursie „Akademia Superbohaterów” młodzi instruktorzy ZHP spotykają się sam na sam z „Lesbijką z pasją harcerską”
Wydarzenie zorganizowane przez władze Hufca Warmińskiego i aktywistów LGBT z „Żywej Biblioteki”. W ofercie organizacji dostępne także inne „Żywe książki”: Antyfacet, Osoba Homoseksualna, Osoba transseksualna/Osoba transgenderowa, Feministka, Osoba Bezdzietna z wyboru czy Poganka.

Materiały dostępne na stronach internetowych ZHP i Facebooku:
https://www.facebook.com/events/1667929186848223/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1413405968689793&set=gm.667209123451830&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1132249910253998&set=gm.1673496489624826&type=3&theater
http://zywabiblioteka.pl/?page_id=54

IDEAŁY ZAŁOŻYCIELI RUCHU HARCERSKIEGO

Pkt. 10 prawa harcerskiego: Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach; nie pali tytoniu, nie pije napojów alkoholowych.

Gen. Robert Baden-Powell

Założyciel skautingu, które na gruncie polskim przyjęło nazwę „harcerstwo”

Osobiście stwierdziłem, że, niezależnie od wstępnego wytłumaczenia, jak rośliny i ryby i króliki zachowują swój gatunek, do chłopców przemawia ten sposób ujęcia kwestii, który i do mnie przemówił, gdy po raz pierwszy go usłyszałem; opowiedzieć chłopcom, że w każdym z nich rośnie nasienie, z którego w przyszłości otrzyma życie jego dziecko. Że jest ono przekazywane z ojca na syna przez kolejne pokolenia. Jest to skarb powierzony przez Boga. Obowiązkiem harcerza jest strzec go aż do małżeństwa i przekazać żonie dla zachowania rodu. Nie będzie zgodne z honorem zapomnieć o swym zadaniu i zmarnować ten dar. W różnych postaciach przyjdzie nań pokusa, aby tak zrobić, ale on musi być mocny i ustrzec go.

Wskazówki dla skautmistrzów. Podręcznik dla drużynowych zawierający teorię skautingu
cz. II „Zdrowie i siła”, pkt „Czystość”

Andrzej Małkowski

Założyciel harcerstwa w Polsce, członek „Eleusis”, ruchu propagującego czystość seksualną, redaktor naczelny czasopisma „Skaut”, gdzie sformułowano prawo harcerskie obowiązujące do 1945

Skaut* brzydzi się wszelkim brudem, unika złego towarzystwa, nie pozwala w swojej obecności nie tylko czynić, ale nawet mówić i dowcipkować nieprzystojnie. Skaut stroni od trucizn, szkodzących ciału i duszy. Chce zachować zdrowie i siły dla siebie i dla dobra ogółu, pragnie dawać dobry przykład drugim; przyczynić się do rozszerzenia zasad wstrzemięźliwości, a przez to do zmniejszenia spustoszeń, jakie złe nałogi sprawiają pośród szerokich warstw narodu.

„Skaut” nr nr 57-58 (1914)

* w 1919 r. „skaut” zmieniono na „harcerz”

Bądź na bieżąco z naszymi działaniami

Zapisz się na newsletter

  Administratorem Państwa danych przetwarzanych jest Fundacja Centrum Życia i Rodziny
  Proszę kliknąć, aby dowiedzieć się więcej o ochronie danych osobowych w naszej Fundacji


  Udostępnij na:

  Copyright © Centrum Życia i Rodziny 2021

  Close Menu

  Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Fundację Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695 Warszawa, w celu informowania o przebiegu kampanii oraz utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Fundacji. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Fundację, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe informowanie o przebiegu kampanii oraz o realizacji celów statutowych Fundacji. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Fundacji, przy ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub mailowo na adres iod@czir.org Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Fundacji usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.